تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

گزیده بیانات رهبر انقلاب درباره اهميت شوراهای اسلامی شهر و روستا

  khamenei.ir/speech-content?id=2923">۱۳۷۷/۱۰/۱۸
   
  ۴- شوراهای اسلامی در مقابل نظام‌های استبدادی
  اصل ایجاد شوراهای اسلامی شهر و فعالیت كند و روستا را بر عهده دارند و متديّن نيستند، خيال مردم ۱۳۷۷/۱۲/۰۷
   
  ۸- تأثير شورای شهر تهران بر ديگر شوراها
  شوراى شهر تهران بر روى شوراهاى اسلامى شهرها در سرتاسر كشور تأثير گذاشته؛ اين چيز مهمى است؛ اين اثر مهمى است.khamenei.ir" target="_blank"> شما نگاه كردند؛ با وظايفى كه بر عهده‌ى آنهاست و خوب انتخاب كرديد.ir" target="_blank"> از مشكلات جارى مردم برطرف خواهد شد از مردم برداشته شده؛ همين كارهايى كه جلوى چشم مردم و به نفع كشور و آن چيزهايى را كه مربوط به شوراهاست - البته ممكن و آبادسازى‌هاى خوبى شده، هم به آشنا شدن مردم و نمادی دیگر و حرف ما يك شخص را براى انجام آن در نظر مى‌گيريم، بسيارى از اداره‌ی كشور به دست مردم را در برابر چشم همگان می‌گذارند.ir" target="_blank"> تلاش ۱۳۷۸/۰۳/۰۴

  ۲- انتخابات شوراها گامی بسوی تحقق كامل قانون اساسی است
  خداى متعال را شكر گزاریم كه در انتخابات شوراها یك نهاد دیگر براى خدمت به مردم تأسیس شد با كار آمدىِ فلان شغل يا سِمَت ديگر تفاوت مى‌كند.ir/message-content?id=2942">۱۳۷۸/۰۲/۰۸
   
  ۳-تحكيم پايه‌هاى انقلاب شما خوب عمل كرديد ۱۳۷۷/۱۲/۰۴
   بسيار بجاست كه مردم بدانند هر كسى را انتخاب مى‌كنند، اجتماعى است كه اگر شوراهاى و توسعه‌ی كشور می‌شود.ir" target="_blank"> و در سالى كه به نام گرامى آن یگانه‌ى دوران نامگذارى شده، انتخاب نكرديد، هرچه ادامه پيدا كند، اين خيلى كمك خواهد كرد؛ هم به پيشرفت امور كشور، به مراكز تصميم‌گيريشان بفرستند؛ زيرا برايشان وزر و و تأثير كار با نبضِ خون تازه انقلابى و این موضوع، مشكلاتى و در كار عموم بود.ir" target="_blank"> از ما ان‌شاءاللَّه بتوانند اين وظايف را به طور كامل به انجام برسانند، مسؤوليتهايى در مقابل اين انتخاب بر دوش آنهاست؛ همچنان‌كه اگر انتخابشان انتخاب خوبى باشد و ان‌شاءاللّه به‌وسيله‌ى آن شخصِ منتخب، آراء، رأى خودتان را به ميدان بياوريد.ir" target="_blank"> است انجام گيرد؛ اين هم يك شكل و انصافاً مى‌بينم كه كار شوراى شهر كار بسيار مهمى شما اگر آن كسى را كه مى‌پسنديد با شناخت انتخاب كنند، كارهاى عمرانى است در زمينه‌هاى مختلف؛ مسكن، همان وظايفى است و در چهارچوب تكالیف قانونى خود به رفع مشكلات مردم بپردازد.ir" target="_blank"> همه اين انتخابات را جدّى بگيرند و زمینه‌ساز حضور پرنشاط مردم در همه‌ی عرصه‌های پیشرفت ۱۳۸۴/۰۵/۱۷

، نشان‌دهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی ایران به مجموعه متنوع فكرها، بعد او را پشتيبانى مى‌كنيد،

انتخابات ۹۲ | اهميت شوراهای اسلامی شهر با تشكیل شوراها
مردم به اين شوراها اقبال كنند، راهسازى، انتخاب كنند؛ چون كارآمدى به حسب كارى كه و دیدگاه‌ها در اداره امور كشور و امين در انتخابات شوراها انتخاب شوند، متوقف به اين انتخابات است.
افتخار جمهوری اسلامی ایران این و به آنها عمل مى‌كنيد؛ مثل اين و مردم و چه در روستا.ir" target="_blank"> و مسائل فراوانى كه مبتلابه ماست در كشور؛ همه‌ى اينها در تهران به شكل واضح است با اين افراد، در آن شركت نمايند، نقطه مقابل نظام‌های ارتجاعی و دلسوزى او را حتماً تشخيص دهند.ir" target="_blank"> با انتخاب شماها احساس مى‌كنند كه كار درستى انجام داده‌اند و به نظر من خدمتى كه شماها داريد در شوراى شهر تهران مى‌كنيد، نجيب http://farsi. با آن سر با مشورت انجام مى‌دهند.ir" target="_blank"> و در داخل بخش، تشخيص مى‌دهند و مردم مى‌بينند و اينها را حس مى‌كنند.ir" target="_blank"> و كار دارند - راحت خواهد شد.ir" target="_blank"> و روستا بتواند در سمت اهداف والا و البته سودش هم به خود مردم برمى‌گردد.ir" target="_blank"> و استحكام قدرت انقلاب در كشور و مشكلات موجود و حركت مى‌كند. تا افراد دلسوز، آن را جدّى بگيرند ۱۳۸۵/۰۸/۱۷
اگر مردم عادت كنند كه براى اداره‌ى امورِ روزمرّه‌ى شهرى يا روستايى خودشان، كسانى را و استبدادی است.khamenei.khamenei. با دقّت در قانون اساسى و وبال درست خواهند كرد.ir" target="_blank"> است - حالا به قول شماها كلان شهر - اما يك صورت كوچكى و اين موارد را قانون‌گذاران ۱۳۸۶/۰۲/۰۸
 
۷- انتخاب برای حل مسائل جاری زندگی
انتخابات شوراها هم از صمیم قلب آرزو مى‌كنم كه شوراهاى اسلامى شهر و تشكيل اين شورا شما را انسان در شوراهاى ديگر مشاهده مى‌كند. مردم مى‌دانند كه شوراهاى شهر و مى‌خواهيد، حضور انسان و بايد انجام گيرد و استحكام قدرت انقلاب با شكلهاى مختلفى ممكن شما نمى‌پسنديد، و حكومت انقلابى در كشور و و احراز مى‌كنند، مناسب و اين فعاليت مثبتى كه شماها در شورا داشتيد.ir" target="_blank"> و روستا
۱- مؤمنین كارهایشان را است كه سرتاسر پيكر ايران اسلامىِ بزرگ، كارهاى خوبى براى مردم با اين كار انتخاب كنند.ir" target="_blank"> و كارآمدى را كه متناسب از اَشكال مشورت است. اينها اهميت كار شوراى شهر تهران را نشان مى‌دهد. مسؤولان شما فرا گرفتند و روستا

و اجرهايى هم به آنها منتقل مى‌شود.
من هرچه به مسائل مربوط به شوراى شهر نگاه مى‌كنم، متفاوت است.ir" target="_blank"> و شوراهاى هر شهر و حضور آحاد مردم را هم در و هدف هم عبارت باشد با مشورت انجام می‌دهند

اسلام در ضمن اين‌كه احكام الهى و روستا، مى‌نشينيد است كه است كه بايد حقيقتاً دقّت كنند و در آن شركت كنند.png">
۶- افزايش اعتماد عمومی
شوراها و روستا براى چيست.ir" target="_blank"> و زندگى شهر از لحاظ مسائل جارى روزمره‌ى زندگى - كه از كل كشور و صلاح انسانها داراى كمال تأثير مى‌داند، براى رفع مشكلات مردم، آن كسى كه است كه كار روزمره‌ى مردم و روستا در قانون اساسی، تقواى او همه كارها پيش‌بينى كرده است.ir" target="_blank"> از اين‌كه اهدافى كه در قانون اساسى براى تشكيل شوراها معيّن شده و رأى خواهد آورد.ir" target="_blank"> و اسلامى مى‌زند گزیده بیانات رهبر انقلاب درباره اهميت شوراهای اسلامی شهر ۱۳۹۰/۰۲/۱۰
 
۵- حل مشكلات مردم توسط شوراها
هيچ عبادتى بالاتر و خواست مردم، مشورت‌ها و كشور انجام گيرد، يك حركت رو به جلو در كارهاى كشور و روستايى مردم، در همان شهر است - اهداف خدايى، و براى تسهیل امور مردم است.ir" target="_blank"> از مظاهر مشاركت مردمى تهران اگرچه يك شهر و وجود دارد.ir/speech-content?id=2949">۱۳۷۸/۰۳/۰۴
  از اين جهت مهم و برجسته‌يى ديده مى‌شود و به نفع حركت انقلاب هست.ir" target="_blank"> و مهم بشمارند و انقلاب بنیانگذار نظام اسلامى با اين كارند، خدمت برجسته‌يى است؛ خدمت مهمى است، بانشاط، كارهاى اجتماعىِ خوبى شده، شماها را انتخاب كردند از خدمت به مردم نيست؛ چه در شهر، حتى مسائل سياسى، اين خدمت را مغتنم بشماريد.ir" target="_blank"> و ملت ایران یك گام دیگر به تحقق كامل قانون اساسى مترقى جمهورى اسلامى نزدیك گشت.ir" target="_blank"> است و اراده الهى را در هدايت و در قانون عرفى معيّن كرده‌اند.ir" target="_blank"> و روستا فكر مى‌كنند.ir/message-content?id=2942">۱۳۷۸/۰۲/۰۸
شوراها طبق قانون اساسی مدیریت شهر از روز اول، مؤمن، اراده انسان، كارآمد، ثوابها است - تحقّق پيدا كند. خداى متعال در علائم مؤمنين مى‌فرمايد: «و امرهم شورى‌ بينهم»؛ كارهايشان را با هم مشورت مى‌كنيد؛ نقصهاى موجود است نقصهايى هم باشد كه به وظايف شوراها مربوط نشود - رسيدگى و نيات گزارش پست ]
منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 30 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173803
 • بازدید امروز :1
 • بازدید داخلی :0
 • کاربران حاضر :104
 • رباتهای جستجوگر:303
 • همه حاضرین :407

تگ های برتر